Ekstraoppgaver


Her finner du ekstraoppgaver til alle kapitler i boka Norsk på 1-2-3.

Ekstraoppgavene gir mulighet for variasjon i undervisningen.

Noen oppgaver kan brukes som forarbeid til tekstene, og andre oppgaver repeterer eller utvider stoffet dere har arbeidet med. De fleste oppgavene er tenkt brukt som par- eller gruppearbeid som avsluttes med en felles gjennomgang i klassen.

Noen oppgaver kan også deles ut til kursdeltakere som trenger ekstra oppgaver.

Du kan kopiere oppgavene og dele dem ut eller vise dem på vegg ved hjelp av projektor eller interaktiv tavle.

Etter oppgavene finner du en veiledning til hvordan du kan bruke dem.

Husk at du også kan bruke diktatene som ekstraoppgaver. De finner du under en egen fane for diktater.

Lykke til med aktivitetene!

©Thinkstock©Thinkstock
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.10.2011

© Cappelen Damm AS